ریشه در خاک

هر وقت ناراضی بودی...به سرنوشتِ شومِ درختانِ اهوازی فکر کن

/ 3 نظر / 14 بازدید
ثمره

ناراضی بودن عادتمون شده!از چیش زیاد مهم نیست؛ به غر زدن عادت کردیم.

فاطمه

دارن قطعشون می کنن؟یا این ریزگرداخرابشون کرده؟

ayott

قبل از مرگم بايد جنوبو ببينم