تکست بازیها

مهدی:شما که گردنت بلنده می تونی بگی باهار کدوم وره؟
من: باهار که وجود نداره... خودمون الکی برفا رو سبز می کنیم...زردا رو سبز می کنیم
مهدی:دهنت سرویس. بدتر خرابم کردی(مودبانه ش کردم البته جمله رو)
من: لبخندتو لب کن مشتی، همه چی بی ارزشه. تازه این حرف که غم نداشت. شادی داره
مهدی: تو زندگی انقد به دو راهی خوردیم که دیگه از جاده سر راست میترسیم
من:از ترسِ افتادن، بالا نمی ریم
مهدی: معلوم نشد بالا ترس داره یا پایین
من:بالا رفتیم ماست بود...پایین اومدیم دوغ بود. کلن زندگی "دروغ" بود

/ 1 نظر / 13 بازدید
فرزانه

خودمون الکی برفا رو سبز می کنیم...زردا رو سبز می کنیم...قشنگ نوشتی ولی زندگی رو سیاه تعبیر نکن اونوقت مجبوری همیشه سیاه تحملش کنی