It really turns me on

تنهایی پر هیاهو به طور کاملن فیزیکی و واقعی تحریکم کرد :| It really turned me on
و بعد از اون، امروز که داشتم اسلنگ میخوندم (Slang) وقتی داشتم جمله ها رو تکرار میکردم همون اتفاق افتاد!!!!!!!!!!! چرا اینقد قاطی شده حس هام؟ :|||

/ 0 نظر / 72 بازدید