successfully connected

ما از ستون هامان به هم وصل شده ایم

و می دانیم که آسمان همه جا یک رنگ است،

می دانیم آسمان برای ماست.

 

ما از ریشه هامان به هم وصل شده ایم

و می دانیم زمین مادر همه ست،

می دانیم زمین برای ماست.

 

ما از سینه هامان به هم وصل شده ایم

و می دانیم که عشق برای همه ست،

می دانیم عشق برای ماست.

 

ما از چشم هامان به هم وصل شده ایم

و می دانیم که دیدن برای همه ست،

می دانیم دیدن برای ماست.

 

ما از آمیزش روح هامان به هم وصل شده ایم

و می دانیم هیچ چیز خاصی

زندگی به ما نداده است،

ما "ستون و ریشه و عشق و نگاه"ِ خاص را

برای زندگی زاییده ایم

خودوم

همی دیروز

/ 1 نظر / 88 بازدید
عسل فومنی

دوست عزیزم سلام شاد بودن هنر است،شاد کردن هنری والاتر.پس هرگز مپسندیم به خویش چون یکی شکلک بیجان شب و روز، بی خبر از هم و خندان باشیم. بی غمی درد بزرگیست ، که دور ازماباد.