قلی نوشت

بش میگم قلی خان بارون می زنه. نمیخوای بری زیر بارون قدم بزنی؟

یقه ی کتشو میده بالا میگه:دکتر ما همش از دنیا سردی دیدیم، از چشامون بارون...دیگه بس نیست؟

/ 0 نظر / 5 بازدید