No way


خسته ، خودخواه ، بی شکیب
از این جهان
فقط همین ها را برایم باقی گذاشته اند
با من مدارا کن
بعد ها
دلت برایم تنگ خواهد شد !
سید علی صالحی

/ 3 نظر / 20 بازدید
آیوت

کاش کسی معنی دلتنگی را از بر بود...

زینب

خسته خودخواه بی شکیب خسته خسته توشه ی سنگینیه