تقدیم به Play List َم

هندزفری ها را به گوشش فرو می کند. دلش پر است از همه ای که زخم زده اند. حاضر است بنشیند روبروی همه شان و همه نکرده هاشان را...همه بد-کرده هاشان را بکوبد توی صورتشان. روبروی همه ای که زخم زده اند...زخم می زنند. خواننده میان حرف هایش می پرد:

just give me a reason

just a little bit's enough

و فکر می کند که حرف دارد، دلیل دارد، زبان تیز دارد، حرفهای چماق دار دارد. دلش برای خودش می سوزد، دلش خیلی برای خودش می سوزد. به همه کرده هایش فکر می کند، به همه نکرده هایش فکر می کند، فیلم زندگیش را مرور می کند و می بیند این عشق،در قلبش، همه زندگیش را بلعیده. به خودش فکر می کند که هیچ نمانده از وجودش...اگزیستنسش،دازاینش یا هر کوفت و زهر مارِ دیگری که میخواهید اسمش را بگذارید. on another love all my tears have been used up

الان دیگر وقتِ گریه کردن است لعنتی.  فشار بیاور!زور بزن.... اما برای چی؟ به کجا ژوزه؟ به کجا؟ و شعرِ سید یکراست می آید وسطِ کشمکشَش: "کجا را دارم بروم؟" دلش یک جای خالی در جهان میخواهد. یکجا که غربت نباشد، اما آدم هم نه. یک جا که درخت نباشد، آسمان نباشد، ستاره نباشد، دیوار نباشد، سقف نباشد. you gotta get up and try, and try

پوزخند می زند-از همان پوزخندهای قلی خان وقتی که حرفهای موفقیتی برایش بلغور می کردند-یادِ هزاران باری می افتد که یقه ی خودش را محکم گرفته و از اتاق سفید-آبی َش بیرون آورده و هر بار دیده که زبان این سیاره را نمی فهمد...دوست ندارد یاد بگیرد Bang Bang

I heat the ground Bang Bang

دلش تنگ شده؟دلش شکسته؟ دلش غم دارد؟

قلبش را از یقه اش بیرون می کشد میگذارد روی پایش، یک دستمال سفید بر میدارد، نرسیده به قلب دستمال را می اندازد

 I miss you and I wish you were here

قلب را میگذارد سر جایش. کلافه است! میخواهد برود، میخواهد بماند. محکم دست به صورتش می کشد، چشم هایش را با نهایت توان فشار می دهد. یاد خودزنی می افتد، یاد خون می افتد، یاد تمام شدن می افتد

pray to God I think of a nice thing to say.but I don't think I can, so fuck you anyway

دراز می کشد روی زمین، تپش قلب امانش نمی دهد. کُتش را وَر می کند و میزند به خیابان ها. آهنگ که در گوشش باشد حس می کند برگشته به سیاره اش و این زباله دانیِ زمین را همراه با آدم های دوستداشتنیَش انگار که از بالا نگاه می کند. از خیلی بالا،دور....دورتر. here I am on the road again

به آهنگ لبخند می زند و با نهایت غم به آدمی-به یک آدم- خیره می شود، با نهایت غم به آهنگ بر می گردد و با پوزخند در چشمانش-چشمان آهنگ- خیره می شود.

امتداد ساحل را می گیرد و راه می رود. آنجا که صدای رود بیشتر است و رود خشمگین، می ایستد انگار که میعادگاهِ او و مار باشد آنجا. به آن پارک کوچک، به نیمکت ها، به دیوارِ کوتاه بتنیِ نگاه می کند.

what I've felt, what I've known
sick and tired, I stand alone
could you?

آشغال های لب رود او را جذب می کنند. ریه هاش را از گازهایی که متصاعد کرده اند پر می کند و با لذت نفسش را حبس می کند و غم از شقیقه هایش سرازیر میشود و ماهیچه های گونه اش را اسپاسم می کند.Lorelie what kind of fool was I

آنقدر کنار رود می نشیند تا خسته اش شود از هرچه آب، هرچه رود،هر آنچه که می رود...نمیماند، که «همیشه این تویی که می روی، همیشه این منم که می مانم». آهنگ عوض می شودdance me to the end of love

با خودش می گوید اگر این آهنگ را گوش بدهد، می میرد. قلبش درد گرفته، نفسش بالا نمی آید، دست هایش لمس شده اند. هرجور که هست انگشتش را به Next می رساند.

it slowly turned, you let me burn
and now, we're ashes on the ground

یک گاز اشک آور از قده ای زیر گونه هایش شلیک می شود یکهو، میرود پشت چشمانش. فشار گاز خیلی زیاد است، تاب نمی آورد انگار


I never meant to start a war
I just wanted you to let me in
and instead of using force
I guess I should've let you win
don't you ever say I just walked away
I will always want you

پففففففففففففففففففففففففففففـــــــــــــــ

از همه تان خسته است. از همه تان که تهمت می زنیدش، از همه تان که نادیده می گیریدش، که دروغ می گویید که دوستش دارید، که دعوایش می کنید، که حرفهای موفقیتی می زنید، که دوستش دارید اما دوست داشتنتان را در او ذوب نمی کنید، که استفاده تان را کرده اید و دورش انداخته...می اندازید

چشمانش یک کاسه آب در خود گرفته و او به مبارزه با چشمانش، به مبارزه با شکستنِ فیزیکیِ قلبش ایستاده است. آهنگِ بعد: One Last Goodbye

وسیله هایش را از زمین بر میدارد و.... بر میگردد به همان اتاقِ سفید-آبی َش.

مبارک است

/ 0 نظر / 16 بازدید