دورشو


من در یک جنگل گم خواهد شد
چشمانم را خواهم بست
و غذای گرگها و یا کفتارها خواهم شد.
من در یک ساحل صخره‌ای خواهم مرد
من میان کویر قبل از نیش عقربها
چشمانم را که آسمان را می‌بوسید برای همیشه خواهم بست و خوشحال خواهم بود.
من در میانِ دریا فرو خواهم رفت و خوشحال از خفگی، برای رهایی تمارض به تلاش خواهم کرد
و راضی خواهم بود.
من غذای یوز خواهم شد
و چشمان مهربانش را نگاه خواهم کرد
وقتی اولین گاز را به گردنم می زند.
من در میان کوه...کنار اُراز پرواز خواهم کرد.
من جایی
دور از دست انسانها رها خواهم مرد.

/ 0 نظر / 1242 بازدید