درست بخوانید

نوشتیم روحانی؛ بخوانید اصلاحات

/ 1 نظر / 5 بازدید
شوکا پارسا

تمام کسانی که باید درست بخوانند، یا واقعاً سواد خواندن ندارند یا خودشان را می زنند به بی سوادی. اما خوب شد که مردم خودکارهای سبز را همراه خود بردند. سواد شاید نباشد، اما انگار بعضی چشم ها هنوز می بینند...