آهنگران

سالها نام آهنگِران( /a:hængƏra:n/) را به اشتباه آهنگَران( /a:hængæra:n/ ) تلفظ میکردند.

خیلی ساده است، er فاعل ساز است. و آهنگران کسی بود که فعلِ آهنگ خواندن را انجام می داد؛

پس زین پس به جای واژه ی غریب و نامانوس ِ آهنگَران بگوییم آهنگِران

/ 1 نظر / 5 بازدید
ثمره

از حسن توجه و دقت شما بسی سپاسگذاریم, باشد که با توجه و عنایت شما از کوره راه جهل به جاده ی هموار هدایت راهی شویم [لبخند]