کاپوچینو؟

-میدونم این چند ساله چقد اتفاق بد واست افتاده پوریا.اما بدترین روزی که داشتی چه روزی بود؟
+روزی که فهمیدم که نه تنها نویسنده ی حتا معمولی ئی نیستم، که هرگز بهتر از این هم نخواهم شد... اون روز آخرین رویای بچگیم هم به باد رفت
-واقعن؟ (با تحقیر می گوید)
+چایی یا کاپوچینو؟
- :|
 
 
/ 0 نظر / 6 بازدید