استرنج من

نیما: مشوشی!!؟
من:فکرم مشغول کتابیه که خوندم
نیما:اینقد کتاب نخون بچه!
من:چرا؟
نیما: بهت شکل میده، "منیت"ِ آدم باید بدون شکل گسترش پیدا کنه. شخصیتت هیچوقت نباید شکل داشته باشه...حجم و شکل و...همه برای ماده ست! تبدیل به ماده نشو

پ.ن:برادری دارم که عجیب ترین موجود دنیاست

/ 0 نظر / 39 بازدید