قلی نوشت

-قلی خان چرا نمی ری شهر یه دوری بزنی هوا عوض کنی؟

+بلد نیستم شهرو

-مگه نگفتی اولش شهر بودی؟

کتر از وقتی من عوض شدم، شهر هم عوض شده

-خوبه که! می ری یه جای نو!

+"نو" واسه جووناست دکتر! من به خواب بیشتر از هر چیزی احتیاج دارم

/ 0 نظر / 19 بازدید