صد سال تنهایی

 

اورسولا: پدرت خیلی ناراحت است،خیال می کند تو هم بزودی خواهی مُرد
سرهنگ لبخندی زد و پاسخ گفت: انسان وقتی که بتواند می میرد؛نه زمانی که باید.

کتاب صدسال تنهایی
مارکز بزرگ

/ 4 نظر / 20 بازدید
صبا یی

انسان هیچ وقت "نمی تواند" بمیرد. انسان ها را می میرانند.

فاطمه

به زندگی فکرکن مرگ خودش به سراغت میاد

آیوت

کاش مرگ واقعا دست ما بود آخ مارکز مارکز

ثمره

صدسال تنهایی خوبه اما "عشق سال های وبا "محشره, شاهکاره, زندگیه