successfully connected
ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٠  کلمات کلیدی: پوریا پرانا ، بانو

ما از ستون هامان به هم وصل شده ایم

و می دانیم که آسمان همه جا یک رنگ است،

می دانیم آسمان برای ماست.

 

ما از ریشه هامان به هم وصل شده ایم

و می دانیم زمین مادر همه ست،

می دانیم زمین برای ماست.

 

ما از سینه هامان به هم وصل شده ایم

و می دانیم که عشق برای همه ست،

می دانیم عشق برای ماست.

 

ما از چشم هامان به هم وصل شده ایم

و می دانیم که دیدن برای همه ست،

می دانیم دیدن برای ماست.

 

ما از آمیزش روح هامان به هم وصل شده ایم

و می دانیم هیچ چیز خاصی

زندگی به ما نداده است،

ما "ستون و ریشه و عشق و نگاه"ِ خاص را

برای زندگی زاییده ایم

خودوم

همی دیروز